Nauka języka w szkole językowej – Czy to ma sens?

Współczesny świat językiem stoi – rzec by można. 

Czy to rzeczywiście prawda ? 

Oczywiście, że tak. Ponad 74 % pracodawców rekrutuje kandydatów, którzy posiadają umiejętności posługiwania się językiem obcym. Znajomość języka stała się najwyższym priorytetem dla wielu firm. 

Jak więc zdobyć wspomnianą umiejętność ? 

Sposobów jest wiele, tak jak wiele osobowości i typów uczniów. Dla jednych praca własna jest jedyną metodą nauki, dla innych szybkie kursy online czy ultra szybkie kursy stacjonarne, a dla jeszcze innych mozolna praca przez wiele lat. 

Nauka języka to niełatwa sztuka, aczkolwiek sztuka do opanowania. Każdy może języka się nauczyć, kwestia tylko ilości czasu i pracy poświęconej temu zadaniu. 

I choć są sprinterzy w nauce, to każdy z nas musi zrealizować następujące punkty, aby osiągnąć sukces językowy: – nauka na wielu płaszczyznach (poprzez pracę na ćwiczeniach gramatycznych, uczenie się słówek, słuchanie, oglądanie, pisanie tekstów użytkowych, a przede wszystkim używanie języka czyli mówienie) – proces nauki musi trwać odpowiednio długo ,aby usystematyzować zdobywaną wiedzę i przenieść ją do pamięci długotrwałej –musisz wchodzić w interakcje językowe (kontakt z ludźmi), które pozwolą Ci w praktyce wykorzystać to co w głowie siedzi 

–nauka nie powinna przypominać jednego schematu powtarzanego wielokrotnie, bo mózg uczy się najlepiej kiedy jest zaskakiwany nowymi rzeczami, monotonia go zabije ! –ucz się z różnych źródeł, a zwłaszcza autentycznych To wszystko może zapewnić ci szkoła językowa. Ale nie byle jaka, tylko naprawdę dobra, z przemyślaną strategią uczenia i nastawiona na ciągły rozwój, a przede wszystkim taka, która stawia czoła wyzwaniom współczesnego świata. 

Oto kilka czynników, które mają wpływ na to jak postrzegana jest szkoła- dobra szkoła językowa: 

      DOBRY LEKTOR 

W dobrej szkole językowej pracują lektorzy z odpowiednim przygotowaniem metodycznym oraz doświadczeniem w nauczaniu. Twoja nauka nie będzie zbitką przypadkowych ćwiczeń czy tekstów z internetu, nie stanowiąc spójnej całości. Nauka języka to jak układanie puzzli, nie rozkładasz puzzli w różnych miejscach, starasz się dopasować jeden kawałek do drugiego tak, aby stworzyły one cały obraz. Tak samo jest z nauką, zaczynasz od prostych rzeczy, aby móc swobodnie przechodzić do coraz trudniejszych. Dobry nauczyciel wie jak cię przez to wszystko poprowadzić, pracując z Tobą przez dłuższy czas czuje, kiedy  zatrzymać się na chwilę, a kiedy przyspieszyć. W naszej szkole nie gonimy z materiałem tylko po to, aby go przerobić. Wnikliwie obserwujemy grupę i reagujemy na nią. W wielu szkołach, zwłaszcza sieciowych, obowiązuje jeden schemat dla każdej grupy na danym poziomie. Nie ważne czy ‘łapiesz’ czy nie, musisz iść dalej z programem, bo takie są odgórne zalecenia. To uczeń ma się dopasować do programu, a nie program i nauczyciel do ucznia. Czy nabywając umiejętności językowe w sposób naturalny tak właśnie się dzieje ? Nie. Mówiąc w obcym języku do dziecka, dorosły zwalnia tempo, używa mało skomplikowanych słów i dopasowuje się do możliwości tego dziecka. Tak samo jest u nas ! Krok za krokiem prowadzimy słuchacza do doskonałości językowej. 

   MULTISOURCING 

Dobra szkoła językowa zapewnia naukę języka na wielu płaszczyznach, dbając o to, aby rozwijać wszystkie umiejętności językowe: słuchanie, pisanie, mówienie czy czytanie. Ktoś mógłby rzec, że przecież wszystkie szkoły to robią. Tak, ale nie wszystkie wykorzystują do tego taką ilość materiałów czy metod jak my. U nas pracuje się zarówno na podręcznikach ( ambitnych i o bogatych treściach) jak i na materiałach autentycznych: piosenkach z You Tube, tekstach z magazynów online, autentycznych książkach czy filmach. 

Uczeń widzi, że wiedza, którą zdobywa jest rzeczywiście wykorzystywana, że nie jest to coś oderwanego od życia, bo kiedy włączysz film w obcym języku czy będziesz słuchał piosenki w radiu, poradzisz sobie językowo. Czy słyszałeś kiedyś piosenki z podręczników w radiu ??? Nie…i twoje dziecko również nie. Za to słyszy na codzień miliony różnych utworów i na 100% chciałoby móc je zaśpiewać, a przede wszystkim zrozumieć tekst. 

W naszej szkole piosenki z You Tube są normą, a wręcz cotygodniową rutyną, a dwa razy w roku organizujemy plebiscyt na piosenkę roku. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić jak bardzo pobudzamy motywację do nauki i jak bardzo przybliżamy ucznia do języka w sposób naturalny ? 

ŚWIADOMOŚĆ CELU – KOMUNIKACJA W JĘZYKU OBCYM 

W dobrej szkole uczeń ma świadomość stawianych mu celów. Celem nadrzędnym w naszej szkole jest rozwijanie umiejętności mówienia w języku obcym. Aby osiągnąć ten cel potrzebujemy wielu środków: słownictwa, gramatyki I przełamania bariery psychicznej przed mówieniem. My wiemy jak to osiągnąć. Słownictwo to podstawa, ale czy wystarczą nam same słówka kiedy chcemy się skomunikować ? Na pewnym poziomie tak, bo wystarczą dwa słowa : ‘Ice-cream, please.’ I każdy wie o co chodzi, no i cel został osiągnięty – kupiłem sobie lody. Jednak, czy komunikacja codzienna polega tylko na wydawaniu poleceń dwuwyrazowych ? Nie. Aby z kimś konwersować, potrzebujesz bardziej złożonych struktur i słownictwa na wyższym poziomie. Z kolei, aby móc się komunikować musisz też rozumieć przekaz. Samymi słówkami tego nie osiągniesz, bo słysząc np. I went to the cinema and saw a good film. musisz wiedzieć, że went i saw to czas przeszły i twojemu rozmówcy wcale nie chodzi o obejrzenie z tobą jakiegoś filmu w kinie. 

Konwersacje w rzeczywistości nie opierają się na stałych schematach, powtarzanych jak mantra. Nigdy nie wiesz co usłyszysz i jak na to powinieneś zareagować. Znajomość słownictwa to jedno, ale  znajomość gramatyki, aby wyrazić precyzyjnie to co chcesz powiedzieć, to zupełnie inna sprawa. Tylko dzięki wszechstronnej wiedzy zdobywanej poprzez samodzielne działania ( tłumaczenie zdań, pisanie krótkich wypowiedzi czy otwarte odpowiedzi na pytania) będziesz w stanie odnaleźć się w różnych sytuacjach językowych. 

W naszej szkole wielokrotnie mieliśmy do czynienia z uczniami, którzy mieli świetną wiedzę jeśli chodzi o słówka, natomiast nie potrafili odnaleźć się w wielu sytuacjach językowych. Okazywało się, że same słówka nie wystarczyły, aby zrozumieć komunikat czy powiedzieć to co naprawdę miało się na myśli. Uczniowie sami chcieli zgłębiać tajniki gramatyki, żeby 

móc budować zdania i komunikować się w miarę swobodnie, przekazując dokładnie to co chcą. 

Oczywiście poznanie i zapamiętanie np.100 słów jest dla wielu rodziców wyznacznikiem postępów dziecka i jest niezwykle miarodajne, bo rodzic potrafi stwierdzić  ile dziecko powinno umieć, a ile w rzeczywistości umie (czytaj pamięta). Jednakże, w życiu  prywatnym czy w sferze zawodowej, nikt nigdy nie będzie liczył ilości zapamiętanych słów i na tej bazie przyjmował do pracy. To co będzie się liczyło, to umiejętności komunikacyjne, to w jaki sposób poradzisz sobie w różnych sytuacjach i czy osiągniesz zamierzony cel. 

Umiejętności miękkie są bardzo istotne, a jednak pomijane w wielu szkołach, bo ciężko to zweryfikować czy ocenić w skali globalnej. Tu już nie da się zastosować tego samego testu dla tysięcy słuchaczy jednej szkoły. 

W naszej szkole celami krótkoterminowymi naszych uczniów są  egzaminy semestralne czy końcoworoczne,  zarówno pisemne jak i ustne, które nie tylko pokazują nam postępy naszych słuchaczy jeśli chodzi o przyswojenie wiedzy leksykalnej czy gramatycznej, ale dzięki egzaminom ustnym możemy określić stopień nabytych umiejętności miękkich ( komunikacji w języku obcym), oceniamy uczniów indywidualnie, biorąc pod uwagę różne aspekty wypowiedzi ustnej, co z kolei pozwala uzyskać informację zwrotną w jakich obszarach dziecko, młodzież  czy słuchacz dorosły uzyskał zamierzony cel, a w jakich powinien jeszcze popracować. 

    WSZECHSTRONNOŚĆ 

Dobra szkoła językowa zapewnia wszechstronność w nauczaniu, dając możliwości przyswajania wiedzy różnym typom uczniów. Każdy uczy się inaczej i powinien mieć szansę na wzięcie z lekcji tego co dla niego samego jest najlepsze. W naszej szkole każdy może znaleźć coś dla siebie, bo zapewniamy wielość zadań i aktywności na zajęciach. Pracując z podręcznikiem, materiałami autentycznymi, filmem i piosenką oraz wykonując szereg zadań ruchowych, otwieramy możliwości dla wzrokowców, słuchowców czy kinestetyków. Opieramy swoje nauczanie na strategii nauki przyjaznej mózgowi: 

Wiele szkół sieciowych zabija kreatywność uczniów, wykorzystując ten sam schemat lekcji przez wiele lat, opierając swoje programy na drylu, a nie twórczej pracy własnej czy grupowej. Oczywiście dryl jest potrzebny, ale tylko jako element strategii zapamiętywania, aby móc automatycznie przyswoić pewne zwroty, a nie jako metoda sama w sobie. Powtarzanie materiału powinno opierać się na kilku kontekstach, na dużej ilości różnorodnych ćwiczeń, a zwłaszcza tych kreatywnych, gdzie uczeń musi sam na swój własny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę. My nie prowadzimy uczniów za rączkę- my oświetlamy im drogę, po której sami mogą spokojnie przejść. 

    MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU 

Dobra szkoła językowa daje słuchaczowi  możliwość kontynuacji nauki, ale też rozwoju. Wyobraź sobie jak bardzo twoja motywacja czy też motywacja twojego dziecka zostanie obniżona, kiedy nie będziesz mieć możliwości przejścia do grupy o poziom wyższej, tylko dlatego, że rocznikowo przypisano cię do jednej grupy bez jakiejkolwiek szansy na zmianę w trakcie roku. I mimo ogromnej chęci i zapału do nauki, musisz nadal trwać w grupie, która ciągnie cię w dół. To już tylko jeden krok ku zaprzestaniu nauki w ogóle. 

U nas monitorujemy postępy ucznia na bieżąco, a wyniki egzaminów semestralnych i obserwacja pracy przez cały semestr pozwalają nam określić czy uczeń powinien dalej zdobywać wiedzę w obecnej grupie czy może lepiej byłoby zmienić ją na taką, w której rozwinie skrzydła. 

Reasumując, nauka w szkole językowej jest rozwiązaniem dla wielu, ale tylko pod warunkiem że DOBRZE WYBIERZESZ !