Instrukcja dla słuchacza No.1

 1. DOWOZY:

 • dowozy są realizowane wg. planu i wytycznych przesłanych na email.
 • dzieci w klasach 0 -3 są odbierane ze świetlicy ( upoważnienie ) i odwożone na świetlicę.
 • dzieci zgłoszone do dowozu klasy 4 – 8 zgłaszają się w wyznaczonym miejscu odbioru ( prosimy o punktualność)
 • ODWOŁANIE DOWOZU ( klasy 0 – 3) – jeżeli dziecko nie będzie odbierane ze szkoły ( choroba, inny powód nieobecności ) ,należy powiadomić szkołę ( najlepiej ) sms-em , telefonicznie lub ( 24h wcześniej) mailowo .
 • Kwestie dowozu dzieci z innych miejsc niż szkoła będą uzgadniane od 01.10.2019.

 1. Korzystanie z dziennika elektronicznego
  a) wejdź na stronę www.alejabzow47.pl, zjedź na dół i kliknij na czerwony przycisk pod napisem
  Dziennik Elektroniczny – ZALOGUJ SIĘ
  b) Wybierz opcję: Zaloguj jako: SŁUCHACZ
  c) Wprowadź nazwę użytkownika i hasło otrzymane podczas zapisu w sekretariacie szkoły
  (jeśli nie posiadasz tej informacji, napisz do nas na adres: sekretariat.no1@gmail.com i poproś o dane do logowania )
  d) w dzienniku masz dostęp do:

 • ogłoszeń ( tam pojawiają się ogólne wiadomości pisane do grupy przez lektora lub dyrekcję
  szkoły)
 • profilu (dane państwa wpisane do umowy)
 • planu zajęć ( po najechaniu na dany dzień w kalendarzu pojawi się informacja czy zajęcia zostały zrealizowane, czy odwołane oraz obecność lub nieobecność )
 • ocen
 • płatności (dziennik elektroniczny nie jest połączony z bankiem, dlatego płatności nie są wpisywane) .
 • Wpłaty są rejestrowane w wewnętrznych dokumentach księgowych firmy)
 • materiałów ( są to zrzuty z notatek tworzonych na tablicy interaktywnej podczas lekcji, w formie PDF ).
  Uwaga !!! Ze względu na ograniczoną pojemność dyskową, materiały są usuwane po ok. 2 miesiącach. Dlatego prosimy o pobieranie materiałów na swoje komputery systematycznie.
 • czatu (są to wiadomości od lektora indywidualnie do Ciebie) – niestety nie pojawia się ikonka o przychodzących wiadomościach, dlatego należy samemu zaglądać tam i sprawdzać pocztę
 • kontaktu ( dane szkoły )

 1. Zajęcia
  Zajęcia w No.1 Centrum Edukacyjnym są prowadzone od września do czerwca.
  Liczba zajęć w roku szkolnym uzależniona jest od rodzaju kursu.
  Jedne zajęcia 90-minutowe to inaczej dwie lekcje 45-minutowe, dlatego w kursach mamy liczbę:
  120 h lekcyjnych (= 60 zajęć po 2h lekcyjne)
  60 h lekcyjnych (= 30 zajęć po 2h lekcyjne)
  Mamy też opcję zajęć 60-minutowych i ich liczba w ciągu roku szkolnego wynosi 60 ( = 60 zajęć po 60min.)
  Zajęcia odwoływane z powodu np. choroby lektora lub innych przyczyn są przenoszone na koniec
  kursu.
  Przykład:
  Kurs Junior A1 – 120h lekcyjnych czyli 60 zajęć 90-minutowych (wtorek-piątek)
  Data rozpoczęcia 28.09.2018 – data zakończenia 04.06.2019
  Szkoła odwołała 3 zajęcia w trakcie roku szkolnego
  Zatem przenosimy je na koniec kursu i zamiast zakończyć realizację zajęć w dniu 04.06, kończymy 14.06
 2. Płatności
  Opłata za kurs jest wnoszona w formie płatności:

 • jednorazowej (na początku kursu)
 • 2 raty (1 rata na początku kursu, druga do 10.02 )
 • 10 rat (każda rata płatna do 10 danego miesiąca)
  W systemie ratalnym kwota całkowita wzrasta o 100zł.
  Raty nie są opłatą za odbyte lekcje w danym miesiącu. Jest to tylko opcja rozłożenia całej kwoty na równe raty. Płacimy je niezależnie od liczby odbytych zajęć w miesiącu.

 1. Choroby, zielone szkoły i inne przyczyny nieobecności ucznia.
  Podczas choroby ucznia istnieje możliwość skorzystania z uczestnictwa w zajęciach online.
  Należy wówczas na 1 dzień przed zajęciami planowanymi, przesłać na adres:
  sekretariat.no1@gmail.com informację :
  Przykład:
  Dnia: 10 kwietnia Anna Nowak będzie nieobecna na zajęciach grupy Junior A1. Chcemy skorzystać z lekcji online.
  Udział uczniów w zielonych szkołach, wycieczkach czy innych formach, które powodują nieobecność ucznia na naszych zajęciach, nie jest powodem pomniejszania opłaty za kurs.
  Zajęcia nie mogą być również odwołane z tego powodu.