Wykonaj test samodzielnie. Poproś rodzica o przeczytanie ci poleceń. Jeżeli nie wiesz jak odpowiedzieć na jakieś pytanie, zostaw to pytanie bez odpowiedzi.
Na wykonanie testu masz 60 minut.
Życzymy powodzenia !!!