Zgłoszenie na półkolonie

  Ze względu na sytuację, która dotknęła nas wszystkich informujemy, że w przypadku odwołania wakacji w naszym Centrum Edukacyjnym No.1, wszystkim będzie przysługiwał zwrot wpłaconych zaliczek lub zamiana na voucher do wykorzystania w następnych imprezach zimowych albo letnich.

  Dane zgłoszenia:  Dane rodziców:
  Dane uczestnika (dziecka):
  Płatności:


  * Ostateczne wyliczenie należności z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zniżek, wynikających z uczestnictwa dziecka w więcej niż jednym turnusie lub uczestnictwa rodzeństwa w półkoloniach, będą ostatecznie naliczane w późniejszym etapie finalizacji transakcji.

  Warunki uczestnictwa:

  Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:  Zgody na przetwarzanie danych: