W przypadku odwołania wakacji w naszym Centrum Edukacyjnym No.1, wszystkim będzie przysługiwał zwrot wpłaconych zaliczek lub zamiana na voucher do wykorzystania w następnych imprezach zimowych albo letnich.
  Dane zgłoszenia:
  Dane rodziców:
  Dane uczestnika (dziecka):
  Płatności: * Ostateczne wyliczenie należności z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zniżek, wynikających z uczestnictwa dziecka w więcej niż jednym turnusie lub uczestnictwa rodzeństwa w półkoloniach, będą ostatecznie naliczane w późniejszym etapie finalizacji transakcji.
  Warunki uczestnictwa: Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:
  Zgody na przetwarzanie danych: