Zgłoszenie na półkolonie ZIMnOWISKO Ursus

Dane zgłoszenia:
Dane rodziców:
Dane uczestnika (dziecka):
Płatności:


* Ostateczne wyliczenie należności z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zniżek, wynikających z uczestnictwa dziecka w więcej niż jednym turnusie lub uczestnictwa rodzeństwa w półkoloniach, będą ostatecznie naliczane w późniejszym etapie finalizacji transakcji.

Warunki uczestnictwa:

Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:Zgody na przetwarzanie danych: