Dane zgłoszenia:

    Dane rodziców:
    Dane uczestnika (dziecka):
    Płatności: * Ostateczne wyliczenie należności z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zniżek, wynikających z uczestnictwa dziecka w więcej niż jednym turnusie lub uczestnictwa rodzeństwa w półkoloniach, będą ostatecznie naliczane w późniejszym etapie finalizacji transakcji.
    Warunki uczestnictwa: Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:
    Zgody na przetwarzanie danych: