Zgłoszenie na półkolonie letnie Mokotów

  W przypadku odwołania wakacji w naszym Centrum Edukacyjnym No.1, wszystkim będzie przysługiwał zwrot wpłaconych zaliczek lub zamiana na voucher do wykorzystania w następnych imprezach zimowych albo letnich.

  Dane zgłoszenia:


  Dane rodziców:  Dane uczestnika (dziecka):  Płatności:


  * Ostateczne wyliczenie należności z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zniżek, wynikających z uczestnictwa dziecka w więcej niż jednym turnusie lub uczestnictwa rodzeństwa w półkoloniach, będą ostatecznie naliczane w późniejszym etapie finalizacji transakcji. Rabaty : za rodzeństwo - 50zł / za drugi turnus - 50zł.

  Warunki uczestnictwa:

  Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:


  Zgody na przetwarzanie danych: