Proszę uzupełnić poniższe zdania odpowiednim słowem lub zwrotem. W każdym zdaniu możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zalecane jest uzupełnienie maksymalnej ilości zdań niezależnie od poziomu osoby testowanej.

Czas na wykonanie testu: 45 minut.
Życzymy powodzenia!