Proszę uzupełnić poniższe zdania odpowiednim słowem lub zwrotem. W każdym
zdaniu możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zalecane jest uzupełnienie
maksymalnej ilości zdań niezależnie od poziomu osoby testowanej.
Czas trwania testu 45 min.
Życzymy powodzenia!!!