Formularz zgłoszeniowy na Obóz " ODKRYWCY TALENTÓW " lato 2024 w Pieckach
  Dane zgłoszenia: Transport *
  Dane rodziców:
  Dane uczestnika (dziecka):
  Wybież dietę *
  Warunki uczestnictwa: Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:
  Płatności: * Ostateczne wyliczenie należności z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zniżek, wynikających z uczestnictwa dziecka lub uczestnictwa rodzeństwa w koloniach, będą ostatecznie naliczane w późniejszym etapie finalizacji transakcji.
  Zgody na przetwarzanie danych: