Szkoła efektywnej nauki - Mądra Główka
Warszawa Ursus

Wiemy, że czytanie stanowi podstawę wszelkiego kształcenia, jak również funkcjonowania na odpowiednio wysokim poziomie intelektualnym każdego człowieka bez względu na wiek. Dlatego tak ważne jest wypracowanie takiej techniki czytania, która byłaby jak najbardziej efektywna, aby przyswajanie informacji odbywało się w sposób jak najpełniejszy, w jak najkrótszym czasie, a to równocześnie podniesie stopień rozumienia czytanego tekstu.

Nasz program jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla dzieci, które uwielbiają się uczyć, jak i tych, które mają trudności w nauce. Wszystko dzięki podejściu naszych trenerów, zajęciom prowadzonym w aktywny sposób oraz dobrze dopasowanemu programowi i indywidualnemu podejściu

Mądra główka to zajęcia dla dzieci między 6, a 12 rokiem życia

...

Zajęcia wspierają przyswajanie i rozwijanie umiejętności szkolnych, umiejętność szybkiego czytania, sprawne zapamiętywanie, rozwój umiejętności społecznych

Chcemy wspierać wszechstronny rozwój dzieci, dlatego nasz program jest zbudowany tak, aby objąć wszystkie jego sfery. 

Program przygotowany jest przez psychologów, pedagogów i trenerów efektywnej nauki oraz oparty o szkolną podstawę programową

Multiethnic group of young school children raising their hands to answer a question posed by the teacher. Group of elementary kids sitting in classroom and raising hands. Clever girl raising hand knowing the answer.

Korzyści dla Twojego dziecka z wzięcia udziału w zajęciach

...

Szkoła technik zapamiętywania
i szybkiego czytania

Umiejętność szybkiego czytania uzupełniona wieloma ćwiczeniami rozwijającymi nasz umysł i właściwymi technikami uczenia się skraca czas nauki minimum trzykrotnie. Uczenie się sprawia przyjemność, nie jest stresujące, a wiadomości i nabyte umiejętności są trwałe i mogą być wykorzystywane w różnych sferach naszego życia

Klasa 0-2

...

Przygotowaliśmy nasz program z myślą o najmłodszych, dla których jest to przełomowy czas. Nasz program pomaga wszystkim dzieciom, które weszły, bądź przygotowują się do wejścia w nowy etap edukacji i nową sytuację jaką jest szkoła.

Zajęcia Mądra Główka dla najmłodszych pokażą dzieciom, że nauka jest przyjemna, pomogą zrozumieć jak odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiną kreatywność i wyobraźnię, a także nauczą pracy w grupie rówieśniczej.

pexels-photo-207653

Klasa 3-4

...

Little boy during the lesson

Kurs Mądra Główka dla klas 3 i 4 jest przygotowany z myślą o zmianie, jaka następuje po 3 klasie z nauczania zintegrowanego na nauczanie przedmiotowe. Program zajęć jest skonstruowany w taki sposób, aby dzieci lepiej odnalazły się w nowej sytuacji szkolnej, zarówno w kwestii uczenia się, jak i relacji społecznych.

Cykl zajęć dla klas 3 i 4 pomoże im lepiej wejść w nowy etap edukacji, usprawni umiejętności zdobyte do tej pory, pomoże lepiej przyswajać nową wiedzę.

Klasa 5-6

...

Program dla klas 5 i 6 przygotowany jest w celu poznania technik zapamiętywania, usprawnienia czytania i rozumienia tekstu, zautomatyzowania procesów myślowych, poprawy logicznego myślenia oraz kreatywności. Mądra Główka dla klas 5-6 pokazuje jak się uczyć żeby się nauczyć, sprawdza i pokazuje nowe umiejętność w działaniu, przygotowuje do poznania treści, których trudność wzrasta na każdym kolejnym szczeblu edukacji i przygotowuje do tego, aby trudności te pokonać.

pexels-photo-698928

Program zajęć:

...

Szybkie czytanie
Jak poprawić zrozumienie i tempo czytania

Strategie posługiwania się podręcznikiem
oraz tekstem. Jak zrozumieć i skutecznie zapamiętać całość materiału

Jak sporządzać efektywne notatki, aby opanować i utrwalić dużą partię informacji

Sposoby przygotowywania się do sprawdzianów, klasówek, egzaminów, testów oraz odpowiedzi ustnych

Techniki zapamiętywania i ćwiczenia rozwijające pamięć

Zapamiętywanie poprzez zrozumienie

Gimnastyka umysłu
Aktywizowanie i ćwiczenie szarych komórek, rozwijanie intelektu i kreatywnego myślenia

Ćwiczenia integrujące pracę półkul mózgowych, pobudzające i koncentrujące umysł, odprężające i relaksujące

Elementy radzenia sobie ze stresem

Nauka żonglerki

Masz do nas jakieś pytania?