Robotyka dla dzieci
Warszawa Ursus

Jak skutecznie nauczyć dziecko zasad logicznego myślenia, podstaw programowania oraz współpracy?

...

Wystarczy, że zapiszesz je warsztaty z robotyki dla dzieci. Te zajęcia w ciekawy sposób łączą w sobie naukę i zabawę, przekazując wiele praktycznych umiejętności, przydatnych w późniejszej edukacji.

Zajęcia z robotyki dla dzieci, realizowane w Centrum Edukacyjnym No. 1 uczą prostych zasad konstrukcji robotów. Opierają się na podstawowych elementach programowania, wykorzystując znane dzieciom konstrukcje z klocków LEGO

Robotyka

dla dzieci w wieku 7-12 lat

...

Czego dzieci się uczą na zajęciach z robotyki?

...

Dzieci uczą się na nich projektowania, budowania i programowania robotów. Powstają one z klocków LEGO Mindstorms EV3.

Dzięki połączeniu uniwersalnego systemu konstrukcji LEGO i nowoczesnych technologii – mali inżynierowie mogą tworzyć inteligentne roboty. Z powodzeniem będą one chodzić, rozmawiać, a nawet myśleć. Zakres ich działań będzie zatem odzwierciedlał wyobraźnię Twojego dziecka.

Jak warsztaty wpływają na Twoje dziecko?

...

  • rozwijają kreatywność
  • pobudzają wyobraźnię przestrzenną
  • pomagają w rozwiązywania problemów technicznych
  • uczą podstaw programowania

Dlaczego warto wybrać nasze zajęcia z robotyki dla dzieci?

...

  • Pozwalamy dzieciom na eksperymentowanie i sprawdzanie własnych rozwiązań
  • Budujemy przyjazną atmosferę, opartą na indywidualnych relacjach
  • Pracujemy w małych grupach, wspierając pracę zespołową
  • Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt i sprawdzone programy edukacyjne

Zobacz jak wyglądają u nas zajęcia z robotyki

...

Informacje organizacyjne:

...

Ilość zajęć: 30 x 90 min
(raz w tygodniu)

Zajęcia mają charakter aktywny

Ćwiczenia indywidualnie, w parach i zespołowo

Gry, testy, prezentacje multimedialne

Dodatkowo możesz skorzystać z:

...

Zajęcia dodatkowe

Szkoła efektywnej nauki

Półkolonie letnie

Skontaktuj się z nami

...