Zgłoszenie na Summer Camp 2022 Grynwald

  Ze względu na sytuację, która dotknęła nas wszystkich informujemy, że w przypadku odwołania wakacji w naszym Centrum Edukacyjnym No.1, wszystkim będzie przysługiwał zwrot wpłaconych zaliczek lub zamiana na voucher do wykorzystania w następnych imprezach zimowych albo letnich.

  Dane zgłoszenia:  Dane rodziców / prawnych opiekunów:  Dane uczestnika (dziecka):


  Płatności:


  * Ostateczne wyliczenie należności z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zniżek, nastąpi w późniejszym etapie finalizacji transakcji ( zniżki : -50zł dla klientów No.1 / -50 zł dla rodzeństwa )

  Warunki uczestnictwa:

  Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:


  Zgody na przetwarzanie danych: