Zgłoszenie na półkolonie (rozszerzone)

  Dane zgłoszenia:

  Dane rodziców:
  Dane uczestnika (dziecka):

  Płatności:


  * Ostateczne wyliczenie należności z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju zniżek, wynikających z uczestnictwa dziecka w więcej niż jednym turnusie lub uczestnictwa rodzeństwa w półkoloniach, będą ostatecznie naliczane w późniejszym etapie finalizacji transakcji.

  Warunki uczestnictwa:

  Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania:  Zgody na przetwarzanie danych: