Dokumenty Summer Camp 2022 Grynwald

    Ze względu na sytuację, która dotknęła nas wszystkich informujemy, że w przypadku odwołania wakacji w naszym Centrum Edukacyjnym No.1, wszystkim będzie przysługiwał zwrot wpłaconych zaliczek lub zamiana na voucher do wykorzystania w następnych imprezach zimowych albo letnich.

    Warunki uczestnictwa:

    Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania: